Actievoorwaarden

Actievoorwaarden KRO-NCRV Actie Warm Hart 2020

Hoe werkt Actie Warm Hart?

In 3 simpele stappen doet u mee:

1.
Meld uw goede doel uiterlijk maandag 31 augustus 2020 aan via warmhart.kro-ncrv.nl. Vul het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in.

2.
Ga vanaf donderdag 10 september 2020 aan de slag met het werven van zo veel mogelijk stemmen. Tegen die tijd ontvangt u van ons een uitleg over het verzamelen van stemmen via het e-mailadres dat u heeft opgegeven in uw inschrijfformulier. Stemmen verzamelen kan tot en met 22 november 2020 om 9.00 uur (let op: deze datum is aangepast op 4/11/2020 van 14 november naar 22 november 9.00 uur).

3.
De vijf doelen met de meeste geldige stemmen geven op zaterdag 12 december een live-presentatie aan onze jury. Na de live-presentaties worden de drie winnaars uitgeroepen. Deze drie goede doelen ontvangen een geldbedrag als prijs.

Spelregels Actie Warm Hart

Als u een goed doel aandraagt, dan zijn de volgende spelregels van toepassing:

 • Goede doelen die in de afgelopen twee jaar een geldprijs hebben gewonnen op grond van de Actie Warm Hart komen niet in aanmerking voor steun van deze actie.
 • Medewerkers van KRO-NCRV zijn uitgesloten van deelname. Zij zijn uitgesloten van zowel het aandragen van een goed doel als het vertegenwoordigen/eigenaar zijn van een goede doel dat wordt aangemeld.
 • Alleen KRO-NCRV leden kunnen een goed doel aandragen. Bent u geen lid en wilt u graag lid worden van KRO-NCRV? Ga dan naar warmhart.kro-ncrv.nl/aanmelden
 • Per lidmaatschap mag u één doel voor deze actie aandragen.
 • Het goede doel moet via dit formulier op onze website ingediend worden. Het formulier is naar waarheid en volledig onderbouwd ingevuld.
 • Het ingezonden goede doel past bij KRO-NCRV: een goed doel dat bijdraagt aan een samenleving waarin plek is voor iedereen en we naar elkaar omkijken. Hiermee bedoelen wij goede doelen met een sociaal-maatschappelijk karakter, zonder winstoogmerk.
 • Het goede doel moet onder één van onderstaande categorieën vallen:

o Mensenrechten
o Kunst & cultuur
o Sport & recreatie
o Kerk & levensbeschouwing
o Volksgezondheid
o Gehandicaptenzorg
o Ziekenzorg
o Hulpverlening aan behoeftigen
o Slachtofferhulp
o Vluchtelingenhulp
o Naastenliefde.

 • Een ANBI-status van het goede doel is vereist. En bij voorkeur beschikt het goede doel ook over een CBF-keurmerk of CBF-certificaat.
 • Het goede doel dient een website en/of social media-account te hebben waarop haar activiteiten, contactgegevens en regelmatige updates over het doel en haar lopende projecten vermeld worden.
 • De aanmelding van uw goede doel is pas definitief nadat u een email heeft ontvangen van KRO-NCRV dat het door u aangedragen goede doel voldoet aan bovenstaande criteria en voor deelname aan de actie is goedgekeurd.
 • De prijzen worden door KRO-NCRV rechtstreeks aan de drie winnende goede doelen gedoneerd. De verdeling van het prijzengeld is als volgt:
  Eerste plaats
  winnaar ontvangt € 10.000,-
  Tweede plaats
  winnaar ontvangt € 5.000,-
  Derde plaats
  winnaar ontvangt € 2.500,-.
 • KRO-NCRV behoudt zich het recht voor de actie en/of de spelregels te wijzigen, dan wel de gehele actie voortijdig te stoppen.
 • Door deelname aan actie Warm Hart verklaart u zich akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van KRO-NCRV.

Publiciteit ten behoeve van de goeden doelen actie

• Aandragers dienen medewerking te verlenen aan publiciteit rondom de Actie Warm Hart. Concreet houdt dit onder meer in dat u als aandrager bereid bent om het door u aangedragen goede doel te promoten. En dat u open staat voor eventuele interviews voor lokale of landelijke media. Hiervoor ontvangt u van KRO-NCRV tips en hulpmiddelen.
• De naam en beeltenis van de aandrager en die van het goede doel mogen door KRO-NCRV gebruikt worden voor promotionele doeleinden, zonder dat aanspraak bestaat op een vergoeding of een beroep gedaan kan worden op beeld- en portretrechten. U dient dit als aandrager af te stemmen met de vertegenwoordiger van het goed doel.

Steunen goed doel

KRO-NCRV maakt voor ieder goedgekeurd doel een speciale actiepagina aan op warmhart.kro-ncrv.nl. Op deze actiepagina verzamelt de aandrager in fase 2 van de actie stemmen voor zijn goede doel. Maar ook wanneer iemand via deze actiepagina lid wordt van KRO-NCRV, schenkt KRO-NCRV € 10,- euro per nieuw lid aan het desbetreffende goede doel. Het totaalbedrag aan donaties dat via deze weg wordt verzameld, wordt na afloop van actie Warm Hart aan het eind van 2020 door KRO-NCRV rechtstreeks aan het goede doel gedoneerd.
Het goede doel mag geen vergoeding dan wel andere op geld waardeerbare voordelen in het vooruitzicht stellen aan mensen die via de actiepagina van het goede doel lid worden van KRO-NCRV.

Stemmen

 • Het aandragen van een goed doel kan van dinsdag 23 juni tot en met maandag 31 augustus 2020.
 • Stemmen kan van donderdag 10 september tot en met 22 november 2020 om 9.00 uur (let op: deze datum is aangepast op 4/11/2020 van 14 november naar 22 november 9.00 uur).
 • Er kan uitsluitend worden gestemd door personen woonachtig in Nederland.
 • Er kan maar één keer per persoon gestemd worden. KRO-NCRV telt per persoon dus één stem en stemcomputers en robotstemmen worden niet meegerekend (ongeldige stemmen).
 • Een stem is alleen geldig wanneer deze bevestigd is door middel van de link in de email van KRO-NCRV.
 • Het ‘kopen’ van stemmen is niet toegestaan en kan leiden tot diskwalificatie van het goede doel.
 • Het goede doel mag geen vergoeding dan wel andere op geld waardeerbare voordelen in het vooruitzicht stellen aan stemmers.
 • Wanneer blijkt dat stemmen niet op een eerlijke manier zijn verkregen, behoudt KRO-NCRV zich het recht voor het betreffende doel uit te sluiten van verdere deelname.

De jury criteria

Op donderdag 26 november worden de vijf doelen met de meeste stemmen bekend gemaakt op de website van Actie Warm Hart. Deze top vijf wordt uitgenodigd voor een presentatie over hun goede doel op zaterdag 12 december 2020. Deze presentaties worden beoordeeld door onze jury. De jury wordt voorafgaand aan de selectie bekend gemaakt en bestaat uit drie personen. Zij zijn geen van allen verbonden aan één van de ingezonden goede doelen.

De jury kiest uit de top vijf, drie winnaars die naar hun inzicht en expertise het beste passen bij de KRO-NCRV-missie met inachtneming van de volgende criteria:

Is het goede doel:

 1. Sociaal betrokken?
  Draagt het goede doel heel duidelijk bij aan een samenleving waarin we omkijken naar elkaar?
 2. Uniek?
  Heeft het aangedragen goede doel een unieke of creatieve manier om bij te dragen aan de samenleving? Wordt er echt iets bijzonders met het gedoneerde geld gedaan?
 3. Uitvoerbaar?
  Wat is de haalbaarheid van het aangedragen goede doel? Zijn er factoren waardoor het voorgestelde doel niet haalbaar is?
 4. Integer?
  Hoe staat dit goede doel bekend? Zijn de resultaten van dit doel geregistreerd? Is er in het verleden integer gehandeld? En is hun financiële rapportage transparant?
  • Wat is de motivatie van de aandrager voor dit goede doel?
  • In hoeverre past het goede doel bij de KRO-NCRV?

Uitreiking

 • Over de werkwijze, jurering en totstandkoming van de uitslag wordt door KRO-NCRV niet gecorrespondeerd.
 • De winnaars van de eerste, tweede en derde prijs worden bekendgemaakt na de live-presentaties op zaterdag 12 december 2020. De details over tijd en locatie worden vooraf aan de genomineerden gecommuniceerd.